U'wa folket i Colombias Molnskog

“Trots att hon kränks fortsätter Moder Jord tyst att livnära och uppehålla oss. Hon känner ingen avund. Hon talar men mycket få lyssnar på hennes röst. Hon ropar och står på sig men allting fortsätter likadant. Vi, det colombianska U’wa-folket och U'was vänner, oroas av detta men kommer att fortsätta försvara henne med vår röst, våra heliga ceremonier, våra sånger och vår tro." – U’waiansk spirituell ledare

U'was vackra hem.

U'was vackra hem.

U’wa är en fredlig kultur på över 6.200 medlemmar som lever i de avlägsna Anderna i nordöstra Colombia, längs gränsen till Venezuela. Både U'wafolket och molnskogen de bebor är bland de sista av sitt slag i världen. Dock hotas nu U'was levnadsvillkor utav olje-, gas och gruvdriftskoncessioner vilka fördömts av miljö- samt människorättsorganisationer globalt. Till resultat av utvinning av naturtillgångar och byggen av megaprojekt i U'was territorium råder idag en våldsam stämning som riskerar att leda till mycket allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och miljön.

 
"Vår Moder Jord är inget som är till salu, hon har inget pris."  - Berito Kuwaru'wa

"Vår Moder Jord är inget som är till salu, hon har inget pris." - Berito Kuwaru'wa

 

U'wafolket, även känt som "folket som vet hur man tänker och talar", ser sig självt som skogens och dess många arters beskyddare. De har i många århundraden beskyddat stora skogsområden genom att förhindra all mänsklig åtkomst, dem själva inkluderade. Dessa områden fungerar nu som autentiska biologiska reservat för arter som jaguar, glasögonbjörn och tukan. Utomstående beundrar U'was förmåga att uppehålla sig utan att skada naturen. Folket är så försiktigt att inte ens flygfoton kan spåra var de planterat grödor.

Då U'wa saknar skriftspråk bevaras deras kultur istället genom sång. Enligt deras religion måste de upprätthålla harmoni mellan skapelsens många skikt: jord, vatten, olja, berg samt himmel. "Olja är", enligt U'wa, "Moder Jords blod … att ta oljan är, för oss, värre än att döda sin egen mor. Om du dödar Jorden så kommer ingen att leva". 

U'was Förenade Reservat, som ligger mellan Norte de Santander, Santander och Boyacá, innefattar 17 U'wa-samhällen. U'wafolket leds av traditionella auktoriteter som kallas Werjayá (män) och Baucariná (kvinnor). Dessa spirituella ledare ansvarar för att kommunicera med de högre makterna som finns i naturen, såsom växter, djur, floder, solen och stjärnorna. Det finns även en parallell myndighetsstruktur, i enlighet men colombiansk lag, som kallas Cabildo-borgmästerskapet eller Högrådet. I U'was fall är det ASOU'WA, eller U'was Myndighets- och Rådförbund, som på alla vis representerar folket gentemot omvärlden.

ASOU'WAs nuvarande ledarskap valdes under en U'wakongress i december 2009. Dess president är Gilberto Cobaría Bócota, en lärare som aktivt lett insatser för att återuppliva etnisk utbildning inom U'wa under de senaste 15 åren. Han stöds av Berito Cobaría Afanador, nuvarande internationell samordnare som mottagit ett flertal utmärkelser för sitt arbete inom att påverka.

U'wa försvarar inte bara naturen för sin egen fördel, utan även för allt det liv och den biologiska mångfald som finns inom deras territorium, samt som en tjänst för hela mänskligheten och själva planeten. Förutom att vara kraftfulla beskyddare av miljön är de även naturliga pacifister tack vare sin kultur: U'wa ser till exempel själva förekomsten av vapen på deras territorium som våldsamt.

U'was fall ses på många håll som en symbol för hoten som finns mot inhemska folk runt om i Colombia och i resten av världen. Ledare för urbefolkningar i Colombia och i andra länder har nämnt U'was kamp som en inspirationskälla.

 

Nuvarande faror

U'wa står nu inför det största hotet mot deras existens sedan de överlevde erövringen och koloniseringen av deras kontinent för 400 år sedan: oljeindustrin — en ny slags conquistador. Folket har upprepade gånger uttalat att de är villiga att dö för att förhindra oljeborrning i deras förfäders hem. Som den nuvarande internationella samordnaren för U'was traditionella auktoriteter, Berito KuwarU'wa, sagt: “Vi skulle hellre dö för att skydda allt det vi håller heligt än att förlora allt som gör oss till U'wa”.

Den kamp som U'wa kämpar idag mot råvaruutvinning går tillbaka ända till 1988 då Occidental Petroleum (Oxy) först började röra sig in mot U'was territorium. Spänningarna urartade när U'wa offentligt protesterade mot oljeutvinningen på deras områden under mitten av 1990-talet. Kampanjen expanderade internationellt då U'wa höll deras s.k. “Forum för Liv” år 1996 där icke-statliga organisationer och media deltog. Kort därefter reste Berito Cobaría under våren 1997 till USA för att möta Oxys representanter på deras egna kontor. Amerikanska allierade bildade Arbetsgruppen för U'was Beskydd (där Amazon Watch var en av grundarna), Berito vann Goldmans Miljöpris, och en rasande kampanj som förenade gräsrotsprotester, civil olydnad och aktieägaraktivism med omfattande mediebevakning tvingade till slut Oxy att dra sig ur U'was marker år 2002.

Trots att solidaritetskampanjen lyckades med att fördriva Oxy återstår i nuläget ett ökande antal hot mot U'was självstyre och bestämmande över deras egna land. Colombias statsägda oljebolag, Ecopetrol, håller på att utveckla gasutvinning på Gibraltarplattformen (precis utanför reservatets gränser men mitt på ett av U'was heliga platser- se bild nedan) och bygger en gasledning som kommer att få sociala och miljömässiga konsekvenser för U'wa. Folket har vidare kritiserat andra megaprojekt såsom gruvkoncessioner, en väg som byggs för att sammankoppla Colombia med Venezuela, samt ekoturismprojekt som planerats inom El Cocuy Nationalpark som överlappar U'was territorium.

Amazon Watch grundare Atossa Soltani besöker Gibraltarplattformen tillsammans med vår medarbetare Andrew E. Miller.

Amazon Watch grundare Atossa Soltani besöker Gibraltarplattformen tillsammans med vår medarbetare Andrew E. Miller.

Samarbetet mellan USA och Colombia samt U'was kamp fortsätter starkt. Bredare amerikanska policyer som Plan Colombia och det föreslagna Frihandelsavtalet har naturligtvis en negativ påverkan på urbefolkningarna och deras områden, då policyerna stödjer de multinationella investerarnas intressen och lagstadgade rättigheter på bekostnad av lokala gruppers kontroll över det egna landet. Expansionen av Ecopetrol, som redan är Colombias största bolag, har medfört ett emissionserbjudande vid NY Börsen och nyligen även en lånegaranti på en miljard amerikanska dollar från US Export Import Bank.

 

Beskydda U'was Liv or Territorium

I över tio år har Amazon Watch drivit kampanjer tillsammans med U'wa för att skydda deras heliga områden, traditionella livsstil och för tryggheten i sina samhällen. 

Översättning: Nana Strid