Vår vision

Vi tror på en värld som hedrar och värdesätter kulturell och biologisk mångfald och det oerhört viktiga bidrag som tropiska regnskogar ger till vår planets livsuppehållande system.

Vi anser att urfolkens självbestämmande är av största vikt, och att deras kunskaper, kulturer och traditionella metoder bidrar kraftigt till en hållbar och rättvis förvaltning av jorden. Vi strävar efter en värld där regeringar, företag och det civila samhället respekterar kollektiva rättigheter för urfolken. De ska vara välinformerade och ge sitt samtycke över all verksamhet som påverkar deras territorier och resurser. 

Genom partnerskap och ömsesidig respekt stödjer vi våra lokala samarbetspartners i Amazonas i deras ansträngningar att skydda liv, natur och kultur enligt deras önskemål och behov.