Volontärer

Vi har många volontärer som gör viktiga insatser för Amazon Watch Sverige.

Priscilla Cubo

Love Edenborg

Roba El-Chami

Nanna Strid

Christine Wallmofeldt

Erik Toscano Westman

Om du vill hjälpa till skicka oss ett mejl.