Historien om Belo Monte

Den nya brasilianska regeringen under forne president Dali Rousseff kämpar för att få igenom stora energiprojekt, tyvärr till följd av förstörelse av floderna och skogen ikring. Den brasilianska regeringen är nu i full färd med att bygga världens fjärde största vattenkraftverk, en damm på Xingu, en stor biflod till Amazonasfloden.

Komplexet Belo Monte utformas för att avleda åttio procent av Xingu-flodens vatten och ödelägga en yta på över 1500 kvadratkilometer i den brasilianska regnskogen och orsaka tvångsförflyttning av upp till 40 000 människor. Detta projekt påverkar mark och försörjningsmöjligheter för tusentals urbana familjer och samhällen, och ursprungsbefolkningar i flera angränsande områden.

belo monte

Xingu är som en symbol för Brasiliens kulturella och biologiska mångfald och är under formellt beskydd större delen av sitt lopp av inhemska samhällen. Xingu påverkas ändå allvarligt av boskapsuppfödning och monokulturer i sojaodlingar och Belo Monte-dammen kommer bidra till ytterligare förödelse i stora områden kring floden.

Ingen vet den egentliga kostnaden för konstruktionen av Belo Monte. Vad som dock står klart är att Belo Monte blir en av de största och mest förödande infrastrukturprojekt som någonsin byggts i Amazonas. Eftersom kostnaderna överstiger alla tidigare uppskattningar blir den fulla omfattningen av dess effekter i hela regionen tydligare.

Sedan inledningen av byggandet, har staden Altamira bevittnat en massiv tillströmning av migranter, vilket har bidragit till en ökning av brottslig verksamhet och hälsorisker. För lokala ursprungsbefolkningar, särskilt Juruna och Arara i Xinguregionen, har alkoholism, depression och konflikt blivit vardagsmat, vilket leder till en process av kulturell upplösning.

Dammbyggen har djupt påverkat kvaliteten av flodens vatten, och äventyrar både vatten och livsmedelsförsörjning för ursprungs - och traditionella folk som är beroende av Xingu för att dricka, tvätta, fiska och transportera.

Nya tekniska studier rörande Brasiliens elsektor påvisar att det finns genomförbara möjligheter att införa nya standarder för energieffektivitet och energialternativ med låga socio-miljömässiga och ekonomiska kostnader jämfört med dammar. Dock har den brasilianska regeringen visat ovilja att diskutera alternativ till denna bristfälliga energimodell, som även i befintligt skick, kommer sluka de sista vilda floderna i Amazonas. Ska vi kunna påverka måste brådskande åtgärder vidtas.

belo monte

Amazon Watch har lett en internationell kampanj för att stoppa Belo Monte sedan 2010. Våra ansträngningar har varit avgörande för att rikta uppmärksamhet mot mänskliga rättigheter och rättsliga kränkningar bakom dammen, samt det miljömässiga kaos det har lämnat efter sig i kölvattnet. Amazon Watch jobbar tillsammans med en koalition av brasilianska och internationella organisationer för att stödja kampen för lokala sociala rörelser och drabbade samhällen mot Belo Monte.

Amazon Watch och våra allierade har länge hävdat att Belo Monte megadammprojekt är helt meningslöst i både energiproduktion och ekonomisk aspekt - särskilt med tanke på den enorma miljömässiga och sociala förstörelse som det orsakar. Dammen byggdes trots ihärdiga motstånd av de drabbade inhemska och traditionella folken och i strid med både nationella och globala motsägelser. Gång på gång stoppar Brasiliens domstolar dess konstruktion bara för att ignoreras eller åsidosättas då president Dilma tryckte på i sina obevekliga ansträngningar att göra Belo Monte en symbol för hennes administration.

Planer smids även på att dämma igen Tapajósfloden - den sista stora friflytande bifloden till Amazonasfloden i Brasilien. Munduruku-folket som lever av den kommer att fortsätta att stå emot projektet till varje pris och de förtjänar fullt stöd av alla.

Oavsett hur framtiden för Brasiliens regering kommer se ut, måste den gå med på att överge sin gammalmodiga planer att dämma Amazonas och därigenom orsaka stor skada för ursprungsbefolkningar, det globala klimatet och regnskogen.

belo monte

STOPPA BELO MONTE.