Håll oljan i marken

Enligt världens forskare måste åtminstone två tredjedelar av alla fossila bränslen stanna i marken om vi vill hålla oss under den temperatur som kommer att leda till katastrofal klimatkollaps. Om vi et att vi måste hålla olja i marken, varför kräver vi då mer, särskilt från platser som i Amazonas regnskog? Gå med oss kampen för ett slut på borrandet och skapa rättvisa för ursprungsbefolkningen i Amazonas!

nej till olja

Amazonas regnskog är en enastående global gåva vi fått. Som världens största och mest biologiskt skiftande tropiska skog, täcker den ett område som är större än USA's fastland. Amazon är hem till en tredjedel av jordens växt- och djurarter, producerar en femtedel av världens sötvatten och spelar en avgörande roll i regleringen av vår globala klimat eftersom den producerar syre och absorberar kol, och driver den globala vädermönstret. Den är för stor ochbetydelsefull för att vi skall kunna säga att ”det händer ju så långt bort, det påverkar inte mig”.

Amazonas viktiga roll som kolreglerare hotas av planer på att öppna tiotals miljoner tunnland för utvecklingen av fossila bränslen. Studier visar att dessa planer för vidare oljeverksamhet äventyrar Amazons förmåga att reglera det globala klimatet. Om man tycker att dagens invandring till Sverige är för omfattande, kommer det inte dröja länge till förrän detta antal flyktingar kan dubbleras. Hem kommer att förstöras i översvämningar och jordbruk kan komma att gå under i torka. Vi i Sverige kommer att påverkas otroligt mycket mer än bara få lite varmare somrar och inte lika många vita jular.

Urfolken i Amazonas har varit dess trofasta och mest passionerade beskyddare från oljebolag och regeringar i årtionden. De har länge varnat oss om effekterna av oljeborrningen i Amazonas, så som föroreningar, kulturell förödelse, avskogning och klimatförändringar.

Nu har världens forskare äntligen lyssnat och varnar oss att för att undvika den typ av klimatkatastrof som skulle ödelägga Amazonas regnskog till en savann och förändra det liv som vi känner det. Vi måste alltså låta oljan vara kvar i marken. Låt oss börja med att skydda jordens största kolsänka, vår mest biologisk mångfald och kulturellt känsliga regnskogen. Amazonas samhällen har gjort sin del för att försvara regnskogen; nu är det dags att vi gör någonting. 

Stöd Amazon Watch i kampen för att bevara regnskogen! För allas vår skull.

Du kan stödja oss genom att klicka på denna T-shirt. Om du köper den går pengarna till vårt arbete. Vi lanserade detta som en julklapp 2016, men en present till dig själv (och till oss) går att handla året om.

Du kan stödja oss genom att klicka på denna T-shirt. Om du köper den går pengarna till vårt arbete. Vi lanserade detta som en julklapp 2016, men en present till dig själv (och till oss) går att handla året om.