Vi gör skillnad

2013 var ett enastående år för Amazon Watch och våra partners: Talisman Energy och Conoco Phillips offentliggjorde sina planer på att avbryta sina oljeverksamheter och lämna den peruanska Amazonskogen, bygget av Belo Monte-dammen försenades avsevärt i Brasilien, och vi firade ett viktigt beslut av Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter (IACHR) som gynnade det ecuadoriska Sarayakusamhället.

 

Framsteg inom urbefolkningars rättigheter till mark och förhandsmedgivande

Ecuadors regering rättar sig efter bestämmelser från Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter (IACHR) och betalar för reparation av Sarayakusamhället. 

På årsdagen för den historiska segern för Sarayakus Kichwors rättigheter som urbefolkning, uppfyllde den ecuadoriska regeringen en del av sin plikt under IACHRs bestämmelser genom att betala $1,3 miljoner till samhället, samt genom att lova att avlägsna sprängämnen som begravts i folkets territorium, när man där otillåtet sökt efter olja. Trots att regeringen ännu dröjer med en offentlig ursäkt och löfte om “ingen upprepning”, fortsätter Sarayaku att försvara regionen mot nya faror, däribland den 11:e Oljeauktionsrundan. Amazon Watch är hedrade att ha stöttat Sarayaku i sin kamp sedan 2002.

 

Strategiskt stöd tillhandahölls åt den Inhemska Rörelsen i Peru.  

Amazon Watch har samarbetat med Perus nationella organisation för urbefolkningar, AIDESEP, i deras kamp rörande ett skogsinvesteringsprogram, åt vilket den peruanska regeringen söker internationellt stöd i form av $50 miljoner för att strategiskt kunna minska utsläpp från skogsskövling och skogsförstörelse (REDD). AIDESEP driver för att detta skog- och klimatstödjande program ska erkänna och respektera inhemska markrättigheter. Vi stödde AIDESEPs presentation av ett alternativt förslag, vilket förespråkade att de finansiella resurserna istället borde investeras i inhemska landtilldelningsprogram, som skulle gälla äganderätten för de 20 miljoner hektar land som urbefolkningar i Amazonas hävdar anspråk på. Förslaget har eldat på debatten i Peru rörande markrättigheter och förhandskonsultation. Amazon Watch erbjuder dessutom stöd åt Escuela Amazonica för att bygga kompetens genom ledarskapsträning för inhemska folk.

 

Den peruanska regeringens kriminalisering av protester utmanades.  

Amazon Watch gav strategisk- och insamlingshjälp åt AIDESEPs, i syftet att stödja deras pågående rättsliga försvar av inhemska ledare. Dessa ledare står inför falska anklagelser som härstammar från Baguakonflikten från juni 2009. Många av dessa anklagelser lades ner under tidigt 2013.

aw

Fördröjning av industriella megaprojekt i orörda områden har möjliggjort arbete för långsiktiga skydd

Ecuadors 11:e oljauktionsrunda har hindrats. 

I höstas stödde vi våra inhemska allierade i deras beskydd av södra Amazonas i Ecuador, och lanserade en kampanj för att stoppa den 11:e Oljerundan, en statlig auktion som sökt licensiera ett åtta miljoner hektar stort stycke orörd regnskog. Amazon Watch var ledande i att exponera och pressa Ecuadors regering internationellt, och vi avhöll eventuella budgivare vid statligt sponsrade event i Houston, Paris, Calgary, Peking och online, där vi samlat in tusentals namnunderskrifter riktade mot Ecuadors president Correa. Regeringen svarade med att tillfälligt ta bort fem omtvistade oljeblock, som överlappar Sarayakus Achaur- och Kichwafolks områden, från auktionen. Vidare tvingade bristande intresse hos eventuellt budgivande oljebolag två gånger regeringen att förlänga deadline från maj till juni, och sedan igen till november.


Oljebolag hölls ute ur Achuarfolkets områden i Peru. 

Efter Talisman Energy lämnat Peru har Amazon Watch fortsatt att stödja Achuarfolket vid Pastazaflodens bassäng, som nu hotas av det statliga oljebolaget Petroperus oljeutveckling. Vi har finansierat interetniska sammankomster som syftat till att förena Achuar med andra stammar i området. Dessutom har vi tillsammans med Achuarfolket börjat utveckla strategier för att förverkliga deras "livsplan"—Achuars holistiska plan för utbildning, hälsa, utveckling och beskydd för deras folk och regnskogsområde.

 

Belo Monte-dammen försenas. 

Medan bygget av den enorma Belo Monte-dammen i Brasilien fortsätter, har lokala och inhemska motståndskrafter—däribland två ockupationer i maj 2013 som stoppade konstruktionen i 17 dagar—försenat bygget samt kostat konsortiet och regeringen nära $100 miljoner, vilket höjt projektets prislapp med hela en miljard dollar. Totalt har över sju auktioner under det senaste året och 14 rättsliga bestridanden, som inlämnats i brasilianska domstolar, försenat dammprojektet med ett år. Med vår hjälp har dessa åtgärder förenat inhemska samhällen från olika flodbassänger i sitt motstånd mot den brasilianska regeringens planer att bygga dussintals stora dammar i Amazonas. Det verkliga hoppet ligger i ett beslut från högsta domstolen, som rör regeringens misslyckanden i att respektera ursprungsbefolkningars rätt till förhandskonsultation. I andra pågående ärenden anklagas dammbyggare för att inte leva upp till väsentliga sociala och miljömässiga villkor. Amazon Watch har bidragit till att generera ansenlig nationell och internationell mediebevakning över Belo Monte-dammen, samt synliggjort och ökat pressen på president Dilma Rousseff.

aw

Främjande av ren, förnybar energi

Ökad offentlig debatt om Brasiliens energimässiga framtid. 

Amazon Watch har hjälpt utveckla rena energialternativ, för att skapa en motvikt till de smutsiga och destruktiva energiarbeten som annars dominerat i Amazonas. Under toppmötet Rio+20 organiserade vi ett symposium med temat Rena Energilösningar för Brasiliens Tjugohundratal, där vi sammankallade brasilianska och internationella experter från vind- och solenergibrancherna, brasilianska regeringen, akademiska forskare samt ledare från inhemska samhällen och miljöorganisationer. Tillsammans med International Rivers lanserade vi en andra utgåva av rapporten om utmaningar och möjligheter som Brasiliens energisektor står inför. Vi möjliggjorde även en arbetsgrupp av brasilianska organisationer för att främja en vision för ren energi i Brasilien.

 

Dammar avslöjades som icke-miljövänliga. 

Under det gångna året har vi utnyttjat kontroversen med Belo Monte-dammen för att förstärka debatten om Brasiliens ohållbara energiförsörjning bland Brasiliens forskare, media, beslutsfattare och allmänhet. Vi fokuserade främst på problemen med metanutsläpp från stora dammar i tropiska skogar, och lyfte fram vetenskaplig forskning inom området för att avslöja dammbyggnadsindustrins myter om att sådana dammar skulle representera ren energi.

aw

Företagsansvar uppmuntras

Chevrons VD i blåsväder över föroreningsfall i Ecuador. 

I samband med växande press på Chevron från dess aktieägare att betala $19 miljarder för föroreningsbrott i Ecuador, uttryckte Amazon Watch hård kritik mot bolagets VD John Watson under Chevrons årsmöte i maj 2013, och krävde hans avgång. Under mötet konfronterades Watson av en representant från ett av de drabbade samhällena i Ecuador, av Amazon Watch, samt av betydelsefulla institutionella investerare, om bolagets giftiga avfallsdumpning i Amazonas. Amazon Watch bidrog till stödkampanjer för två aktieägarbeslut som rörde Ecuador. Aktieägare som ägde Chevron-aktier för $54 miljarder röstade för ett förslag som krävde utnämning av en styrelseledamot med miljöexpertis. Kampanjen genererade massiv mediebevakning.

 

Chevrons hemliga juridiska anfall övervanns. 

Chevron betalade miljoner i juridiska kostnader och anställde över 60 advokatbyråer för att fördröja regnskogsbefolkningarnas rättvisa. Många individer och organisationer, däribland Amazon Watch, stämdes av Chevron tidigare i år då bolaget sökte ogiltigförklara fallet och stämpla sina kritiker som globala konspirationsteoretiker. Chevron ansträngde sig vidare att fullt blottlägga våra dokument och avsätta vår personal. Earthrights International hjälpte till att försvara Amazon Watch från denna uppenbara politiska attack, och vi segrade inför Norddistriktets Domstol i Kalifornien. Domstolen fann att Amazon Watch varken var inblandad i bedrägeri eller maktmissbruk, utan snarare att vi i enlighet med den Första Artikeln i den amerikanska Rättighetsförklaringen (Bill of Rights), med rätten på vår sida, uttryckte vår kritik mot Chevrons vårdslösa verksamheter i Ecuador.

Översättning: Nanna Strid