#KawsakSacha

Förra veckan gick Kichwa folket från Sarayaku ut med en historisk vision som de kallar för Kawsak Sacha: Den Levande Skogen. I samband med detta hölls det en fyra dagars konferens i Ecuadors huvudstad Quito, som visade upp deras sätt att leva, kultur, visioner och mycket annat. Konferensen innehåller även en formell presentation ägnad till den Ecuadorianska regeringen, samt internationella ledare.

Med Kawsak Sacha (den levande skogen) vill Sarayaku lägga fram en ny internationell vision för att permanent skydda mark och kultur, och hålla dem fria från all form av utvinning.. 

Denna ansering sammanföll med årsdagen för Sarayakus historiska seger vid den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, som fann att den ecuadorianska regeringen kränkt urfolkets rättigheter när de bedrivit oljeborrningsaktiviteter utan deras samtycke.

För närvarande finns det ingen internationell beteckning för miljömässigt beskydd av skog som tar hänsyn till urfolken och deras unika relation till naturen.

kawsak sacha

De system av naturskyddade områden som hittills skapats av den ecuadorianska staten och internationella organisationer, går idag inte i samråd med eller ens bjuder in urfolken. Detta kränker deras mänskliga rättigheter och indirekt skadar regnskogen då urfolken är de bästa beskyddarna av vår planets biologiska mångfald.

Sarayaku's framgångsrika ansträngningar till att stoppa oljeaktiviteter på sina marker har resulterat i att många miljoner liter olja har fått stanna i marken och att det finns 330.000 hektar skog som står utan bilvägar och annan industriell utveckling. Dessa marker är emellertid inte permanent beskyddade och områdena står ständigt inför hotet för planerade borrningsprojekt. Ledare från Sarayaku har även råkat ut för hot på grund av deras motstånd till olje-exploatering. 

Kawsak Sacha – om det godkänns och uppehålls av Ecuador och internationella organisationer så som IUCN (International Union for the Conservation of Nature) – kan fungera som ett sätt att upprätthålla skogar som helt styrs och beskyddas av urfolken. Detta kommer inte en dag för sent då det är livsviktigt att hålla minst två tredjedelar av alla fossila bränslen i marken för att undgå katastrofala klimatrelaterade följder. 

Sarayaku är kända som Pueblo del Medio Día, som betyder ”Zeniths folk”. Detta kommer från profetian av deras förfäder, som såg en framtid där många av deras bröder och systrar skulle ge upp när de mötte vågen av hot så som olje- och gruvdrift, skogsavverkning, gummijägare och missionärer. Dock såg deras äldre en annan framtid, att Sarayaku skulle stå kvar, starka så som solen i zenith.

kawsak sacha

Konceptet Den Levande Skogen (Kawsak Sacha) inger hopp för Amazonas och världen – det erbjuder en konkret lösning för skyddandet av skogen och klimatet, samtidigt som det respekterar och värnar om urfolken och dess rättigheter. 

Presidenten av Sarayaku berättar:

"Sarayaku har kämpat mot oljebolag i 35 år. Vi har utvisat bolag från våra territorier, gått med vår situation till domstol och fått rätt. Dessa erfarenheter har utgett oss till att lägga fram konceptet Den Levande Skogen till världen. Vi, urfolken, kämpar för får vidare existens, inte vår utrotning. Vi vill att våra rättigheter ska respekteras! Detta förslag är vår kollektiva, unisona röst som talar åt skogen. Vårt förslag gäller inte bara Sarayaku, utan den representerar mänskligheten och allt liv på Jorden. Vi har rest långt från vårt hem, lämnat våra barn och sätt att leva där hemma, för att förmedla detta till världen där ute. Vi har alla ett ansvar för att skapa och dela med oss av medvetenhet till våra barn och framtida generationer. Detta är ett måste för vår överlevnad. Men vi vill inte bara överleva och existera; vi vill frodas!”