Urfolken protesterar i Ecuador

Protester har brutit ut i Ecuador efter att president Lenín Moreno meddelade att man kommer införa åtstramningsåtgärder av statens offentliga utgifter. Ecuadors urfolksrörelse anslöt sig till den nationella protesten och uppmanar till ett stopp för oljeutvinning och gruvbrytning. Ecuador har tidigare meddelat att de kommer lämna OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) för att kunna utöka oljeproduktionen, trots konstant motstånd från urfolkssamhällen och urfolksorganisationer. Protesterna antas växa under onsdagen och missnöjet mot regeringen är enormt.

Foto: Daniel Tapia/Reuters

Foto: Daniel Tapia/Reuters

Som svar på de ekonomiska åtstramningar som nyligen meddelats av Ecuadors president Lenín Moreno har Ecuadors urfolksrörelse, representerade av CONAIE (National Confederation of Indigenous Peoples of Ecuador), utlyst en nationell strejk.

Undantagstillståndet som regeringen införde den 3 oktober har lett till godtyckliga frihetsberövanden av urfolksledare och hundratals arresteringar runt om i landet. Flera fall av övervåld från polis och militär har rapporterats både på allmän plats och i urfolkssamhällen.

Marlon Santi, nationell direktör för Pachakutik (urfolkens politiska parti i Ecuador), Jairo Gualinga, ungdomsrepresentant för CONAIE (Ecuadors nationella urfolksorganisation) och två studenter blev godtyckligt frihetsberövade av polis under en protest. De har nu släppts efter att domstolen inte kunnat finna några bevis för att anhålla dem. Santi, Gualinga och studenterna anklagades för att delta i en vägblockad som gjorts olaglig på grund av det rådande undantagstillståndet i landet. Men en video av Shantis arrestering visar att det inte fanns några juridiska grunder för hans frihetsberövande och att den var godtycklig. Ecuador har genom historien kriminaliserat och trakasserat urfolken när de nyttjat sin rätt till yttrande- och demonstrationsfrihet. Urfolk från alla regioner tar sig nu mot huvudstaden för en enorm protest.

Tusentals urfolk har redan demonstrerat sitt missnöje mot regeringen och CONAIE samt CONFENIAE (National Confederation of Ecuador’s Amazonian Indigenous Peoples) uppmanar Morenoadministrationen att bland annat upphäva åtstramningsåtgärderna och stoppa ny utvinning av olja och mineraler.

Foto: Ivan Castaneira / Severino Sharupi

Foto: Ivan Castaneira / Severino Sharupi

Foto: Ivan Castaneira / Severino Sharupi

Foto: Ivan Castaneira / Severino Sharupi

Amazon Women Defenders of the Rainforest utfärdade sitt eget uttalande som uppmanar till fred under denna politiska och ekologiska kris. De kräver även ett omedelbart svar på den deklaration som de presenterat för president Moreno för över ett år sedan som uppmanar till ett slut på industriell utvinning av bland annat olja och mineraler på urfolkens territorier i ecuadorianska Amazonas, och ett slut på våldet och förföljelsen av urfolksledare.  

FN:s Special Rapporteur för urfolksrättigheter och Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter har uttryckt sin oro över urfolkens situation i Ecuador och över det övervåld som används av poliser vid protester. Amnesty International uppmanar också president Moreno att garantera rättigheter för demonstranter, journalister och samhällsledare. ”Ecuadorianska myndigheter har en skyldighet att utreda alla anklagelser gällande övervåld, godtyckliga frihetsberövanden och andra rättighetskränkningar som hänt i samband med protesterna och undantagstillståndet”, säger Erika Guevara-Rosas, Americas director för Amnesty International.

Även Amazon Watch har uttalat sig om situationen:

Urfolken vill se ett slut på de nyliberala ekonomiska reformerna som baseras på utvinningsindustrin, åtstramningsåtgärderna införda i samråd med IMF (International Monetary Fund), och uppmanar till en ekonomisk modell som respekterar mänskliga rättigheter, naturen och välmåendet hos medborgarna.

De senaste två åren har Morenoadministrationen gett dussintals löften till urfolken, så som åtaganden att stoppa all olje- och gruvbrytningsprospektering, utreda rättighetskränkningar länkade till utvinningsindustrin och städa upp förorenade områden. Alla löften har hittills brutits. Urfolksrörelsen har försökt föra dialog med regeringen i över ett år utan resultat. Denna strejk borde inte vara en överraskning för Morenoadministrationen. Med få medel kvar till sitt förfogande nyttjar urfolken nu sin konstitutionella rätt att göra motstånd, för att försvara sina rättigheter, kulturer, skogar och territorier.

Landets plan att lämna OPEC visar vilken ekonomisk vision som regeringen har för framtiden: mer oljeutvinning. Oljeindustrin har, efter fem decennier, misslyckats med att vara det ekonomiska underverk som ständigt utlovats. Istället har industrin förstört urfolksterritorier, kränkt rättigheter och fångat landet i en nedåtgående spiral av skulder och beroendeställning.

Vi vill uttrycka vår oro, stödja deras krav och fördöma det övervåld och de rättighetskränkningar som Ecuadors militär och polis begått i detta undantagstillstånd. Urfolken och civilsamhället runt om i Ecuador vill se fred, respekt för liv och en restoration av demokrati, inte ett hårdhänt svar från regeringen och ett undantagstillstånd som har lett till våld.

Denna krissituation är en unik möjlighet för Ecuador att börja lyssna på sina medborgare, stödja urfolksledda lösningar, påbörja en övergång till en post-oljeekonomi och infria de visionära koncept som garanteras i konstitutionen, så som naturens rättigheter och ”buen vivir” (leva väl), såväl som att respektera nationella och internationell rätt gällande urfolkens rättigheter. Nu är tiden inne för att skydda och försvara Amazonas, urfolkens rättigheter och klimatet för vår kollektiva framtid.”