Kvinnlig urfolksledare hotad till livet

Tidigt på fredag morgon, den 5 jaunari i år, attackerades Patricia Gualingas hem med stenar. Fönster krossades och förövaren skrek upprepade dödshot mot henne. Patricia tillhör Kichwafolket [från Sarayaku i den del av Amazonas som tillhör Ecuador] och har kämpat för att skydda hennes förfäders områden i Amazonas från industriell utvinning i många år.  Hon är erkänd både nationellt och internationellt som en viktig försvarare av urfolkens rättigheter, och som en eldsjäl i kampen mot oljebolagen.

Angreppet mot Patricia Gualinga är inte en isolerad händelse. Hot och trakasserier av urfolksledare förekommer regelbundet. Urfolk som motsätter sig olja, gruvdrift eller annan naturresursutvinning på deras territorier upplever ofta hot, ibland med dödlig utgång t ex i fallen med Bosco Wisum, José Tendentza och Freddy Taish, som brutalt mördades. Patricia Gualinga berättar själv:

”Jag har inga personliga fiender. Jag har inga skulder, inga problem över land eller något sådant… alla vet vem jag är, jag arbetar för att försvara de mänskliga rättigheterna, urfolkens rättigheter. Min position mot utvinningsindustrin, som oljeutvinningen, är mycket tydlig. De enda besvär som jag har haft var med den tidigare regeringen som vi vet spionerade på oss hela tiden, men med denna nya regering har allt varit bra och vi hoppades på att ingen av dessa saker skulle hända. Därför ber vi myndigheterna att undersöka vem som gör denna typ av saker. De pekade på mig och sa "…nästa gång dödar vi dig".

gualinga

Bara några dagar före attacken mot Patricia Gualinga tillkännagav den ecuadoriska regeringen ett slut på gruvdrift och oljekoncessioner som inte har haft samråd med urfolken först. Trots att det var en viktig seger så har det inte stoppat godkännandet av vissa projekt som delvis inkräktar på regnskogen och urfolkens territorier. Patricia tillsammans med andra kvinnliga urfolksgrupper har upprepade gånger protesterat mot dessa planer.

För några dagar sedan, i Amazonas staden Puyo, höll kvinnliga ledare från urfolksorganisationer en presskonferens där de uttryckte sin solidaritet med Patricia Gualinga.

"Vi tror att dessa [hot och attacker]", sade de i sitt gemensamma uttalande, "försöka generera ångest, rädsla, destabiliserande terror, osäkerhet inom familjen och samhället, för att bryta andan av motstånd och kamp för att försvara territorium. "

Gualinga och Amazonas kvinnliga urfolksledare uppmanar den ecuadoriska regeringen att undersöka attacken och ge garantier för att skydda henne och alla kvinnliga urfolksledare. De lovar också att inte backa ner i försök att skrämma dem.

"Vi Amazonas kvinnor är förenade och starka och har ett livslångt engagemang för att försvara Moder Jord," sa de. "Även om de försöker skrämma oss, kommer vi inte att besegras och vi kommer att fortsätta att stå ihop i kamp oavsett kostnaderna!"

I namninsamlingen ber vi den svenska regeringen att höra av sig kring fallet och på så sätt visa att vi är många som står bakom dessa modiga eldsjälar som kämpar mot en industri som är villiga att till och med begå våld för att komma åt värdefulla naturtillgångar. Vi ber också Ecuadors regering att undersöka händelsen och ombesörja Patricia Gualingas och andra urfolksledares säkerhet.  

Namninsamlingen är skapad av Naturens rättigheter i Sverige som är ett nätverk av organisationer och individer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter. I nätverket ingår bland annat Latinamerikagrupperna, Lodyn, End Ecocide Sweden och Swedish Earth Rights Lawyers.