Brasiliens urfolk kämpar

Solen steg över Brasiliens huvudstad Brasília den 24 april när tusentals representanter från Brasiliens urfolkssamhällen samlades i landets politiska epicenter ”Esplanade of Ministries”. Medan tält restes för att forma ett läger hördes traditionell sång och dans från deltagarna som rest långa vägar för att göra sin röst hörd inför den regering som bestämt sig för att frånta dem deras rättigheter och territorier.

Årets Terra Livre (som betyder Fri Mark) inleddes i ett förtryckande klimat eftersom Brasiliens högerextrema president Bolsonaro kallat in nationalgardet för att övervaka den fredfulla mobiliseringen. Militärens närvaro överskuggade förberedelserna av eventet, som Amazon Watch deltog i, och fortsatte att öka spänningarna mellan urfolken, regeringen och brasilianska invånare.

Terra Livre har arrangerats i 15 år och är den största samlingen av Brasiliens Nationella Urfolksrörelse (National Indigenous Movement, MNI) och organiseras av landets främsta urfolksorganisation; Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB. Mobiliseringen ger urfolken en viktig plattform för att protestera mot politiska och juridiska attacker på deras rättigheter, och för att fördöma det ökande våldet mot deras samhällen och förstöring av deras territorier. Eventet ger även urfolkens ledare möjlighet att föra en dialog med politiska representanter och forma andra allianser, exempelvis med det internationella civilsamhället. Läs här om förra årets Terra Livre mobilisation: En växande rörelse - Terra Livre

Årets samling är antagligen den viktigaste hittills eftersom man nu står inför det största hotet mot urfolksrättigheter och miljöskydd sedan fallet av Brasiliens brutala militärdiktatur 1985.

“Vi bevittnar ett legislativt folkmord,” varnar Sônia Guajajara, exekutiv koordinator på APIB.

När Brasilianska regeringens skoningslösa och koordinerade attacker mot mänskliga rättigheter och miljöskydd gör framsteg, skapar MNI en kraftfull och inspirerande opposition.

I 518 år har vi gjort motstånd för att garantera vår existens,” berättar Sônia. ”Vi är kvar här endast på grund av vårt motstånd och vi kommer fortsätta att kämpa. Vi kommer inte ge upp våra rättigheter, vi kommer inte ge upp våra liv, vi kommer inte ge vika.

Eftersom det politiska och institutionella stödet minskar för urfolksrörelsen skapar APIB en internationell kampanj för att synliggöra länkarna mellan näringslivet, politiken och Brasiliens mäktiga lantbruksnäringssektor. De uppmanar till en global bojkott av jordbruksvaror som kan länkas till sociala och miljömässiga konflikter. Det var i denna anda som Amazon Watch formade ett lyckat partnerskap med APIB som svarade mot deras önskan att avslöja företagens band till de värsta aktörerna i Brasiliens lantbruksnäring och de globala importörer, varukommers och finansinstitut som möjliggör deras destruktiva beteende.

Under Terra Livres plenarsammanträde den 25 april lanserade APIB en ny rapport tillsammans med Amazon Watch som främjar deras kampanj. Rapporten visar för första gången hur firmor som understödjer förstörandet av Brasilianska Amazonas öppet bedriver handel med, och finansernas av, en rad företag och stora investerare i Europa och Nordamerika. Läs rapporten här: Complicity in Destruction II (PDF)

Trots att dessa soja-, boskap- och timmerproducenter har dokumenterade länkar till illegal skogsskövling, korruption, slavarbete och andra brott, gör de ändå affärer med investerare och företag baserade i Brasiliens tre största handelspartners; Kina, Europeiska Unionen och USA. Våra upptäckter identifierar strategiska påtryckningar som kan influera Bolsonaroregimens värsta beteende.

Detta är framtidens vapen,” sa Luiz Eloy Terena, nyckelperson inom MNI och juridisk rådgivare för APIB. Med rapporten höjd över sitt huvud fortsatte han: ”Förut, när vi kommit med krav om bojkott av brasilianska konfliktvaror till europeiska policyskapare har de frågat oss, ´Vilka är de ansvariga företagen? ´ Vi kunde inte berätta då, men nu kan vi.

Terra Livres slutgiltiga dokument betonar vikten av strategiska brasilianska industrier – och dess internationella motsvarigheter – för både etableringen och möjliggörande av Bolsonaros bakåtsträvande agenda, och konstaterar att Bolsonaros regering är finansierade av mäktiga företag med utvinningsintressen i Amazonas, så regeringen har inget personligt intresse att självmant lägga ned sina destruktiva planer.

Dokumentet listar också en serie av MNI:s huvudkrav, inklusive rätten till land som är förankrad i konstitutionen, adekvat sjukvård och utbildning, frihet från våld och landinvasioner av urfolkens territorier, arkivering av alla politiska initiativ som varit anti-urfolksrättigheter samt Brasiliens anslutning till internationella traktat och mekanismer för mänskliga rättigheter.

I den dystra kontexten av Bolsonaros attack på mänskliga rättigheter, miljöstabilitet och demokratiska normer, är urfolkens kamp inte bara en vital inspiration för landets sociala rörelser utan också en viktig motvikt till växande fascism. MNI har på så sätt positionerat sig själva i förgrunden av Brasiliens oppositionsrörelse, och borde inspirera oss alla.

Vår kamp är inte bara att försvara urfolken av detta land, utan också att främja ett rättvist, multikulturellt, multietniskt och solidaritetsbaserat samhälle,” sade Sônia Guajajara.

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Till följd av Terra Livre har det upprättats en serie systerevenemang runt om i Brasilien, från regionala läger i staterna Roraima och Bahia till stora sammankomster på urfolkens territorier. Det imponerande momentum som Brasiliens urfolksrörelse haft genererade en viktig vinst idag när Bolsonaros aggressiva exekutiva order, som fråntar urfolksmyndigheten FUNAI uppdraget att utfärda landtitlar till urfolksterritorier, sköts ner av en kongresskommitté som återställde mandatet.

Förra månadens Terra Livre-mobilisering var ett utmärkt exempel på att motståndet lever och frodas i Brasilien, särskilt i dessa mörka dagar under Bolsonaros presidentskap. Detta motstånd förtjänar vidsträckt stöd, från både lokalt och globalt håll. Precis som vår senaste rapport indikerar, kan det globala samhället spela en viktig roll i motståndet genom att skicka ett kraftfullt budskap till Brasiliens regering: attacker mot urfolkens rättigheter kommer inte att tolereras.

Christian Poirier

Översättning: Karin Ståhl