Tillsammans är vi starka

ETT STORT TACK till alla som har donerat och som fortsätter att visa sitt stöd för vårt viktiga arbete att skydda Amazonas och urfolkens mänskliga rättigheter. Senaste dagarna har vänner, allierade och supporters visat ett enormt engagemang.

Bränderna i Amazonas har fått stor uppmärksamhet världen över och vi är rörda över att så många människor har kommit till dess försvar. Amazon Watch har arbetat dygnet runt med att se till att omvärlden både förstår grunden och lösningen till krisen.

Många av dessa bränder startades medvetet och alla de urfolk som kämpar för att försvara Amazonas behöver vårt stöd. Det bästa sättet att skydda regnskogen är att försvara urfolkens rättigheter. 

Igår bad Bolsonaro omvärlden om hjälp att släcka bränderna. Detta är ett viktigt steg och ett tecken på att allt vårt arbete att sätta press har fungerat. MEN hans miljömässigt ohållbara politik och retorik berättar en helt annan historia. 

Foto: Greenpeace

Foto: Greenpeace

Årets skogsbränder i Brasilien ökade med över 80 procent jämfört med denna tiden förra året och alla bränder i Amazonas är på ett eller annat sätt orsakade av mänsklig aktivitet.

Amazonas urfolk har försökt varna om hoten mot regnskogen i åratal och gjort motstånd mot dess förstörelse, ibland på bekostnad av sitt eget liv. Nu när världen äntligen lyssnar är det viktigt att också förstå att regeringar och företag runt om i världen möjliggör Bolsonaros farliga politik när dom ingår i handelsavtal med hans regering eller investerar i lantbruksnäringsföretag med verksamhet i Amazonas. Även om bränderna slocknar är inte hoten mot Amazonas över. Långt därifrån. 

OM vi inte fortsätter sätta press kommer Amazonas brinna igen och igen. 

OM vi inte kräver att Brasiliens regering ändrar på sina planer kommer Amazonas skövlas i större utsträckning än som redan sker.

Det handlar om industriell utvinning (olja, gruvor etc.), boskapsuppfödning (tillverka kött/läder), sojaodlingar, eukalyptusplantage (som blir till träflis för att värma upp bostäderna i Stockholm på vintern), byggandet av en hel mängd gigantiska dammar samt motorvägar med mera.

Allt finansieras av andra länders regeringar, multinationella företag, storbanker och av vanliga människor som i slutändan köper de produkter som "tillverkas". Detta har pågått i lång tid och Amazon Watch har arbetat med frågan i över 20 år.

Vi hoppas att allt engagemang som har uppstått i samband med dessa bränder fortsätter, för även när eldarna slocknar kommer Amazonas fortsätta skövlas OM vi inte tillsammans stoppar det.

Urfolken representerar 4 % av jordens befolkning, men de skyddar 80 % av världens biologiska mångfald. Det bästa sättet att stoppa skogsskövlingen är att erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dem i förvaltningen av regnskogen. Områden där urfolken faktiskt har makt över sina territorier är MER bevarande än nationalparker och naturreservat.

Amazonas är enormt viktig för vår planet och vi är djupt tacksamma för allt stöd vi har fått. Vi hoppas att ALLA kommer 7 september kl. 12 till Odenplan i Stockholm (på Brasiliens nationaldag) för att:

  • Försvara urfolkens mänskliga rättigheter.

  • Försvara Amazonas rättigheter.

  • Stå emot industriell exploatering av den mest artrika tropiska regnskogen som existerar. 

  • Kräva att Bolsonaro och hans regering inte säljer ut Amazonas.

  • Kräva att Sverige och hela omvärlden respekterar Amazonas och urfolken som riskerar sina liv för att försvarar regnskogen (åt oss alla).

 

Fortsätt stödja, dela, gilla och starta egna insamlingar och kom på demonstrationen.

Tillsammans är vi starka.

Tillsammans kan vi skydda Amazonas.

TACK FÖR ALLT STÖD.