Kampen mot Chevron fortsätter

När det multinationella oljeföretaget Chevron utvunnit olja ur Ecuadors regnskog, släpptes det även ut stora mängder råolja. Detta ledde till att ecuadoriansk domstol dömde Chevron att betala 9,5 miljarder dollar i skadestånd till de särskilt drabbade urfolkssamhällena i regionen. Denna dom överklagades dock av Chevron i amerikansk domstol där företaget slapp undan skadeståndet. Detta nya beslut ogiltigförklarades efter att det hittats bevis på att domare tagit emot mutor som påverkat resultatet till Chevrons fördel. 

De stora mängderna utsläpp har påverkat både miljön och många människor liv, då de urfolk som bor i regnskogen har drabbats av sjukdomar och andra svårigheter såsom sämre tillgång till föda. Därför fortsätter kampen om rättvisa, denna gång med en ny kanadensisk domstol inblandad, som ska bedöma Chevrons agerande i Ecuador. Men olyckligtvis fördröjs processen hela tiden genom Chevrons juridiska manövrar, samtidigt som bevisen från miljöförstörelsen förtvinar med tiden. 

olja

I oktober var det tänkt att överklagandeprocessen av tidigare amerikanska domen skulle inletts. Istället ställer Chevron nya krav på det målsägande urfolket att betala nästan en miljon dollar i depositionsavgift för att processen ska fortsätta. Skulle en miljon dollar vara nödvändigt för företaget Chevron som varje dag omsätter en miljard dollar, varje år går i vinst med 25 miljarder dollar och som dessutom spenderar långt mycket mer på arvodet för sina tjugotal advokater och deras assistenter under denna juridiska process? Nej, agerandet visar snarare att detta är ännu en juridisk taktik som Chevron använder för att fördröja rättvisan i hopp om att målsägarna ska ge upp eller få slut på pengar. 

Amazon Watch fortsätter därför att vittna emot den förvrängda sanning som Chevron målar upp. Vi vittnar eftersom Chevrons agerande går emot allt ansvar som storföretag har. Därför är vi eniga med artisten och rättsaktivisten Roger Waters (grundare av bandet Pink Floyd), som anser att företag som Chevron inte ska kunna använda sina finansiella muskler för att komma undan människors rätt till ersättning och att Chevron borde uppföra sig som samhället och världen förväntar sig av dem. 

Det finns dock ljus i tunneln, då Kanada nyligen skrivit under FN:s deklaration om urfolkens rättigheter samt att den berömde advokaten för urfolkens rättigheter Peter Grant engagerat sig i fallet. Grant besökte tillsammans med Greenpeacegrundaren Rex Weyler den ecuadorianska Amazonasdjungeln för att själva bevittna de skador som drabbar människor än idag, tre decennier efter utsläppen. Förhoppningsvis kan dessa element påverka utfallet positivt och tvinga Chevron att ta sitt ansvar.  

Detta är inte ett historiskt fall om försoning över gamla felsteg utan ett verkligt och brådskande fall av sanering, då människor än idag kommer till skada och ekosystem fallerar på grund av giftiga ämnen i den omgivande miljön. Varje dag som Chevron undviker att betala för saneringen i regionen, riskerar fler och fler människor att sjunka i sjukdom och i värsta fall dö. Det måste därför sluta här.  

Översättning: Eric Toscano Westman.

Läs mer artiklar om detta ämne nedan.