Urfolken segrar! Protesterna i Ecuador är över

Efter outtröttliga ansträngningar och orubbliga protester från urfolken i Ecuador har president Lenín Moreno äntligen lyssnat på folket. I ett FN-lett och live-sänt möte kunde regeringen och urfolken komma överens om att slopa det sparpaket som lett till protesterna och diskutera hur man bäst går vidare för att stabilisera landets ekonomi. Regeringen och urfolken kommer nu arbeta tillsammans för att ta fram en ny plan och CONAIE har avslutat protesterna.

Protesterna har varit extremt våldsamma och resulterat i minst 937 skadade personer, 6 dödsfall, 1 121 frihetsberövanden och 127 attacker mot journalister. Det är nu av största vikt att alla fall av övervåld från polis och militär utreds grundligt. Amazon Watch var på plats och redogör här för bakgrunden till protesten, vittnar om statens övervåld och den nya möjligheten för ett rättvist Ecuador.

Urfolken protesterar i Ecuador

Protester har brutit ut i Ecuador efter att president Lenín Moreno meddelat att man kommer införa åtstramningsåtgärder av statens offentliga utgifter. Ecuadors urfolksrörelse anslöt sig till den nationella protesten och två urfolksledare blev godtyckligt frihetsberövade, men senare släppta, och övervåld från polisen och militären har rapporterats från flera håll. Protesterna antas växa under onsdagen och missnöjet mot regeringen är enormt.

Vi måste stå starka tillsammans med urfolken för att skydda Amazonas

Världens uppmärksamhet har riktats mot de hemska Amazonasbränderna i Brasilien och Bolivia och många har undrat vad de kan göra för att hjälpa. Denna korta video, som lanserades i samband med Klimatveckan, är en ansträngning för att bredda förståelsen för vad som händer i Amazonas och vad vi som ett globalt samhälle kan göra åt det.

Investeringsinstitut uppmanar till beskyddande av Amazonas

Förra veckan publicerade 230 investeringsinstitut, däribland Folksam, AMF, Skandia, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Nordea, ett gemensamt uttalande om brådskande åtgärder för att skydda Amazonas regnskog. Uttalandet är lägligt och kraftfullt men saknar uppgifter om uppföljnings- och ansvarsmekanismer samt att de absolut största investerarna i Amazonas förstörelse, exempelvis BlackRock, inte är bland de undertecknande.  

Amazonasbränderna: Urfolken mobiliserar och omvärlden sluter upp i solidaritet

Bränderna i Amazonas har med rätta orsakat global oro och fördömelse: de är en katastrof orsakad av människor, som möjliggörs av en brutal och bakåtsträvande president, Jair Bolsonaro, vars regim har slaktat miljöskydd, mänskliga rättigheter och rättsstaten, till fördel för de aktörer som förstör regnskogen. Vi står inför en kollektiv klimatkris av oöverträffade proportioner för vilken bränderna i Amazonas fått bli en kraftfull symbol. Som respons måste vi använda vår kollektiva kraft för att släcka bränderna och bygga en framtid där detta inte kan upprepas.

Rättighetsaktivist mördad i Brasilien

I veckan mördades Maxciel Pereira dos Santos, en urfolksförsvarare som länge arbetat för Brasiliens nationella urfolksmyndighet, FUNAI. Han sköts med två skott i huvudet i Amazonasstaden Tabatinga i närheten av det område där han länge arbetat med urfolksrättigheter. Fackförbundet som representerar FUNAI-arbetare, INA, menar att mordet motiverades av Santos betydande roll i arbetet mot landinvasioner på urfolkens mark av gruvbrytare, timmerföretag och jägare.

Nya bränder

Amazonas brinner fortfarande. Faktum är att 2000 nya bränder har identifierats av brasilianska myndigheter (INPE) endast två dagar efter att Brasiliens president Bolsonaro utfärdat ett halvhjärtat eldförbud. Mitt i den stormande uppmärksamheten kring bränderna har Bolsonaro dessutom uttalat sig om att han snart ska komma med förslag på hur myndigheter ska kunna neka markrättigheter till urfolken

Handelsavtal mellan Trump och Bolsonaro kan få förödande konsekvenser

Sedan mötet med Trump i mars har Brasiliens högerextreme president Jair Bolsonaro gjort sin intention att söka utökad USA-investering i Brasilien glasklar. Bolsonaro hoppas att amerikanska investerare ska delta i hans apokalyptiska vision att ”utveckla” Amazonas, vilken innebär gränslös skogsskövling, industriell gruvaktivitet och lantbruksnäring i hela skogen, inklusive på skyddade urfolksterritorier.

#DontForgetBolivia

Amazon Watch har i snart 25 år arbetat för att skydda regnskogen. Vi gör detta genom att stödja urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter. Vårt arbete har mest fokuserat på Brasilien, Ecuador, Colombia och Peru, men vi står bakom alla urfolk i hela världen.

Bränderna i brasilianska Amazonas har fått störst uppmärksamhet, men det brinner på andra platser också. Bolivia har blivit svårt drabbad. Bränderna har ödelagt enorma sektioner av Bolivia.

Hållbar konsumtion - Handla på Paradiset

Som individer har vi stor makt att påverka hur vår planet och dess mest utsatta medborgare behandlas genom att göra aktiva val när vi konsumerar. Som de flesta vet är västvärldens konsumtion en av de drivande faktorerna bakom miljöförstöring och klimatpåverkan men det kan vara svårt att veta vilka varor eller företag som faktiskt bidrar till en hållbar konsumtion och produktionskedja. Därför vill vi lyfta Paradiset; en matbutik med hållbara produkter.

Amazonasbränderna - uppdatering

Bränderna härjar fortfarande i Amazonas trots att ett intensivare släckningsarbete har påbörjats. Den globala uppmärksamheten har gjort Amazonasbränderna till ett internationellt fenomen som skapat stort engagemang och debatt. Människor i hela världen har engagerat sig och demonstrerat på gator, torg och brasilianska ambassader. Världens regeringar har tvingats ta ställning till bränderna och Amazonas bevarande vilket gjort tragedin till även en politisk fråga. Amazon Watch har uttalat sig vid ett flertal tillfällen i media om bränderna, de bakomliggande orsakerna och det långsiktiga arbete som behövs för att förhindra framtida förstöring av regnskogen.

Tillsammans är vi starka

ETT STORT TACK till alla som har donerat och som fortsätter att visa sitt stöd för vårt viktiga arbete att skydda Amazonas och urfolkens mänskliga rättigheter. Senaste dagarna har vänner, allierade och supporters visat ett enormt engagemang.

Bränderna i Amazonas har fått stor uppmärksamhet världen över och vi är rörda över att så många människor har kommit till dess försvar. Amazon Watch har arbetat dygnet runt med att se till att omvärlden både förstår grunden och lösningen till krisen.

#PrayforAmazonia

Amazonas brinner och har gjort det i flera veckor, något som gått obemärkt förbi de flesta nyhetsbyråer i världen. Nu trendar hashtaggen #PrayforAmazonia på Twitter där folk försöker uppmärksamma det bisarra faktum att Amazonas brinner precis i detta nu. Användare är ursinniga på mediefrånvaron, Brasiliens presidents agerande och på det faktum att när Notre Dame brann stannade hela världen upp men nu när jordens lungor står i lågor reagerar ingen.

Tusentals urfolkskvinnor marscherar för sina rättigheter

I veckan marscherade tusentals urfolkskvinnor för sina rättigheter i Brasilien! Kvinnorna mobiliserade för regnskogen, urfolksrättigheter och deras rätt till hälsa under temat ”Territory: our body, our spirit”. Marschen arrangerades i samband med ett första forum för urfolkskvinnor i syfte att uppmärksamma urfolkskvinnors ansträngningar och viktiga frågor för att garantera sina mänskliga rättigheter och rädda regnskogen.

Återbegravning av samiska kvarlevor i Lycksele

På internationella urfolksdagen den 9 augusti skedde det hittills största återlämnandet av samiska kvarlevor i svensk historia. Repatrieringen kan bli vägledande för framtida återbördanden, då dessa inte är de enda samiska kvarlevor i statens innehav. Sedan samernas krav på repatriering för tolv år sedan har svenska staten inte visat mycket intresse i frågan och endast på grund av ihärdigt arbete från samerna själva har enstaka kvarlevor återlämnats.

Mundurukufolkets verklighet i Bolsonaros Brasilien

I dessa mörka dagar behöver vi lösningar som inspirerar och som matchar allvaret av våra kollektiva utmaningar. Ingenstans är detta mer uppenbart än i brasilianska Amazonas där oersättliga skogar och de urfolk som skyddar den står inför svåra kriser. Skogsskövlingen uppgår nu i tre fotbollsplaner per minut och med dödliga invasioner av urfolkens territorier på uppgång har Bolsonaros regim skapat ett socialt klimat som driver världens största regnskog mot en oåterkallelig brytpunkt som har drastiska konsekvenser för oss alla. Amazon Watchs programdirektör Christian Poirier har nyligen besökt Mundurukufolket i brasilianska Amazonas och berättar nedan om deras kamp och upplevelser.